කිසිදු තරඟ පවාදීමක් සිදුව නැහැ – ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය කියයි

0
292

ක්‍රීඩකයන්ගේ පාර්ශවයෙන් කිසිදු තරඟ පාවාදීමක් සිදුව නොමැති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ක්‍රීඩා වැරදි සම්බන්ධ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0