මධ්‍යම කදුකරයට තවදුරටත් තද වැසි.. ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටු තුනක් විවෘත කෙරේ…

0
168

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවල පිහිට ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටු තුනක් විවෘත කර ඇත.

ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ ඉහල ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග එම ජලාශයේ වාන් දොරටුවක් (06) දින පස්වරුවේ ස්වයංක්‍රියව විවෘත වි තිබු අතර, (07) දින දහවල් සිට තවත් වාන් දොරටු දෙකක් ස්වයංක්‍රියව විවෘත වි ඇත.

ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ ඉහල ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් වැසි ලැබුණහොත් ජලාශයේ සියළුම වාන් දොරටු ස්වයංක්‍රියව විවෘත වන නිසා ජලාශ වේලට පහලින් කොත්මලාඔයේ දෙපස පදිංචිකරුවන් සහ කොත්මලේ ජලාශයේ ජලය පරිහරණය කිරිමේදි සැලකිලිමත්ව සිටින ලෙස එම ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් ඉල්ලා සිටියි.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0