පැමිණි සියල්ලම හඩවමින් සාරංග සහ දිනක්ෂි ඉදිරිපත් කල සංවේදී නර්තනය | Saranga & Dinakshi Wedding Dance

0
455
Saranga & Dinakshi Wedding Dance
Saranga & Dinakshi Wedding Dance

Video Credits :- Hiru Gossip

Dinaksi & Saranga Surprise Dance 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0