මාස හයක් සම්පූර්ණ වූ නිර්වාන්ගේ අලුත්ම ඡායාරූපය – Photos

0
631
rohitha rajapaksa son photos

Rohitha Rajapaksa Son Photos

රෝහිත රාජපක්ෂ හා ටට්යානා ලී සිය කුළුදුල් පුතු නිර්වාන්ගේ සයමස් සැමරුම සිදු කර තිබුණා.

එහි ඡායාරූපයක් සිය ඉන්ට්‍රග්‍රෑම් ගිණුමට එක් කළ අයුරුයි මේ...….

News Source :- Hiru Gossips 

What’s your Reaction?
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0