ගයාන් ගුණවධනගේ මංගල උත්සවයේ ඔබ නොදැකපු පිංතූර පෙළක්

0
1364
Gayan Gunawardhana Wedding Photos 
Gayan Gunawardhana Wedding Photos

ගයාන් පුජානී ඔබ දෙපළට සුභ මංගලම්

චායාරුප හිමිකාරිත්වය මුල් අයිතිකරු සතුය

 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
4
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0