“ජනාධිපති කිව්වා වැඩකරන්න කියලා.ඒක විස්වාස කරලා වැඩකරාම හම්බුන තෑග්ග තමයි ​මේ” මාව නිහඩ කරලා කොරෝනා මඩින්න බෑ” ජයරුවන් කට අ​රී

0
339
DR Jayaruwan Bandara Interview
DR Jayaruwan Bandara Interview

කොළඹ වෛද්‍ය පර්යේෂණ ඒකකයෙන් පහකළ වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර Asian mirror වෙබ් අඩවියට පළමු වරට අදහස් දක්වමින් තමන් සේවයෙන් පහකිරීමට හේතු පැහැදිළි කරයි.

What’s your Reaction?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0